Kosters Trädgårdar

KOSTERS TRÄDGÅRDAR

är en plats för odling, småskalighet, en plats för inspiration och experiment. Från 2024 satsar vi enbart på kurser och enstaka event. Du kan få idéer till ditt husbygge, din energiförsörjning eller recept på målarfärg som du i princip kan äta. Kort sagt en plats där vi vill ge dig inspiration till ett hållbart gott liv! Med inspiration från Permakultur har vi planerat området på ca 8 hektar, som från början var ett gammalt fiskehemman. Den intensiva trädgårdsdelen är ungefär 1 hektar stort.


PLANTUPPDRAGNINGEN OCH FRÖER

Redan i februari börjar frösådden i växthuset. Först ut är paprika och chili som har lång utvecklingstid. Sen kommer en del sommarblommor, selleri, persilja osv. Arbetet fortsätter med omskolning till större krukor och utplantering i växthusen och på friland. Att arbeta med plantuppdragningen är det bästa sättet att praktisera sina växtkunskaper och även förkovra sig.

Vi kommer framöver att odla fröer för att öka vår resiliens. Att ha tillgång till en egen fröbank på Koster vore fantastiskt. 


GRÖNSAKSODLINGEN

Vi har sedan vi startade anlagt bäddar som gödslas med tång, kompost och gräsklipp efter behov. Mellan bäddarna ligger flis. Vi täckodlar så mycket vi kan för att bevara fukt och liv i jorden. Bäddarna går vi inte på och bearbetar dom så lite som möjligt. Lite med bredgrep på våren bara. Arbetet med grönsaksodlingen innebär allt från sådd till skörd. Det är både ett pilligt jobb med sådder och ogräsrensning och ett fysiskt prov när det kommer till skörd och gödsling. 

Odlingsbäddarna förändras från år till år. Vi gillar att experimentera och influeras av goda idéer. Framöver hoppas vi få in en högre blandning av fleråriga växter med de traditionella ettåriga grönsakerna. Det gynnar jordens mikroliv och ger oss en längre skördesäsong. 


SKOGSTRÄDGÅRDEN

På ett sätt ser vi hela vår trädgård som en slags utvidgad skogsträdgård. Här finns redan en massa perenner blandat med ettåringar. Men vi kommer att jobba mer aktivt med mark söder om dammen och anlägga dungar med frukt- och nöttträd.  


Att efterlikna det naturligt produktiva skogsbrynet är ett intressant sätt att samodla många arter på liten yta.

PRAKTIK, LÄRLINGSKAP OCH WWOF