Kosters Trädgårdar

TRÄDGÅRDEN


Kosters Trädgårdar är en plats för odling, en plats att äta på, en plats att handla växter och nybakat bröd och en plats att uppleva konst och musik på. Vi gör det småskaligt, begripligt och ekologiskt.


Du kan få idéer till ditt husbygge, din energiförsörjning eller recept på målarfärg som du i princip kan äta. Kort sagt en plats där vi vill ge dig inspiration till ett hållbart gott liv!


Med inspiration från Permakultur har vi planerat området på ca 8 hektar, som från början var ett gammalt fiskehemman. Den intensiva trädgårdsdelen är ungefär 1 hektar stort.PLANTUPPDRAGNINGENRedan i början på februari börjar frösådden i växthuset. Tomatplantor och tidiga sommarblommor som har en lång utvecklingsfas är de som sås först.


Arbetet fortsätter med omskolning till större krukor och utplantering i växthusen och på friland. Att arbeta med plantuppdragningen är det bästa sättet att praktisera sina växtkunskaper och även förkovra sig.GRÖNSAKSODLINGENPå kosters trädgårdar odlar vi grönsaker i ett bäddsystem där vi roterar grödorna med en 9 årig växtföljd. Vi täckodlar med hjälp av gräsklipp och halm för att minska ogrässpridning, bevara jordens fukt och för gödslingens skull.


Arbetet med grönsaksodlingen innebär allt från sådd till skörd. Det är både ett pilligt jobb med sådder och ogräsrensning och ett fysiskt prov när det kommer till kantgrävning och höstens tånggödsling.


Odlingsbäddarna förändras från år till år. Vi gillar att experimentera och influeras av goda idéer.

SKOGSTRÄDGÅRDENSedan länge finns en liten skogsträdgårdsdel på Kosters Trädgårdar. Att efterlikna det naturligt produktiva skogsbrynet är ett intressant sätt att samodla många arter på liten yta.LÄR DIG I TRÄDGÅRDEN


- Prakik, lärling eller wwoof

PRAKTISERA I TRÄDGÅRDEN


Praktik är minst 4 veckor. Läsa mer och kontakta Helena på:


helena@kosterstradgardar.se eller

070-256 34 01

LÄRLING I TRÄDGÅRDEN


Vi på Kosters Trädgårdar kan med stor glädje erbjuda en permakulturutbildning i form av lärlingskap. Pågår i 3 månader

FOR WWOOFERS


Apply through the Swedish WWOOF site.