Kosters Trädgårdar

KURSER 2022

En Permakultur Designkurs

Med Jona Elfdahl, Helena von Bothmer och Etta Säfve.


Del 1 hålls 18 - 25 september 2022 på Lilla Skräddaröd och Gylleboverket på Österlen


Del 2 hålls 17 - 23 april 2023 på Kosters Trädgårdar i Bohuslän

Välkommen till en grundkurs i permakultur (PDC) i två delar, med diplomerade lärare som lär ut permakultur utifrån sina egna platser.


Inga förkunskaper krävs och kursen är en certifierad internationell PDC (Permaculture Design Course).

 

I kursen integrerar vi plats, ekologi, djupekologi och sociala strukturer. 

 

Kursen hålls av oss, Jona Elfdahl, Helena von Bothmer, båda diplomerade lärare och Etta Säfve som arbetar med sin diplomering. 

Vi har lång erfarenhet av både landbaserade designarbeten samt design av social system. Kursen hålls på våra egna väletablerade permakulturprojekt med skilda karaktärer för att ge deltagarna en så djup och bred kunskapsförmedling som möjligt. 

Genom att ha kursen under höst och vår får vi också in olika aspekter i naturen under två årstider. Tiden mellan kurstillfällena ger också möjlighet till reflektion där kunskaperna får mogna. 

Deltagarna arbetar i grupp och genomför en design under perioden mellan kursveckorna