Kosters Trädgårdar

KURSER 2023

Integrerad social & landbaserad praktisk permakultur. PERMAKULTUR KURS (PDC)

För dig som vill lära dig om hur vi kan gå mot en positiv nedväxt för att leva med omsorg om jorden och människan.


Lärare: Jona Elfdal, Helena von Bothmer och Etta Säfve.

Pris: 8500SEK, logi och kost tillkommer


Grundkurs i permakultur i två delar, två platser, två årstider

Med lärare som lär ut permakultur utifrån sina egna platser.

Del 1: 24 september - 1 oktober 2023 - Österlen

Del 2: 14 - 21 april 2024 - Sydkoster

Del 1 hålls på Lilla Skräddaröd på Österlen, som har drivits som permakulturgård sedan 2010 och är en av pionjärerna inom svensk skogsträdgård och nötodling. Vi kommer också att vara på Gylleboverket som är en konstnärsdriven plattform på en gammal skrot i närheten.


Del 2 hålls på Kosters Trädgårdar på Sydkoster. Det är ett av Sveriges första permakulturprojekt och har drivits i 30 år, lokaliserat i Kosterhavets marina nationalpark. Kosters lokalsamhälle har en aktiv omställningsrörelse med bland annat tillsammansodling och jordfabrik.


Kursen innehåller grundläggande arbeten med landbaserad praktisk permakultur, regenerativa odlingsmetoder, skogsekologi, cirkulära system, integrerat med social permakultur, samarbetsmetoder och inre omställning som en förutsättning för en yttre. Vi provar på olika metoder, teoretiska grunder och konkret, praktiskt arbete.


För mer info: gylleboverket.se eller kontakta: helena@kosterstradgardar.se