Kosters Trädgårdar

SKULPTURPARK

En park som får växa långsamt och med flera syften


Tanken är att landskapsvård ska gå hand i hand med upplevelser i landskapet. Här finns inte bara tillfälliga och permanenta installationer utan även musik och ljusupplevelser utomhus. Ett nyckelord är deltagande och hållbarhet. År från år erbjuds konstnärer att göra synliga eller hörbara intryck. Några konstverk kanske skyddar dig för regn eller gör att du ser naturen på nytt sätt. Ibland håller konstnärerna också workshops som du kan delta i.

Hela parken är en förlängning av Kosters Trädgårdar. Egentligen en gammal stig där Långegärdeborna Albertina och Charlotta vallade sina kor till sommarbetet på Bôlebacken. Namnet borde kanske vara "Albertinas ko-stig" för att vi inte ska gapa över för mycket. Eller se det som en förstärkt vandringsled där du plötsligt upptäcker att männinskan varit närvarande.

Gå över någon av broarna från Kosters Trädgårdar och fortsätt vandra genom det röjda området till Bôlebacken. Du passerar ett antal olika ”rum”. Stora öppna eller smala, tätt omgivna av vackert slipade klippor. Detta ger en känsla av att naturen i sig också är ett konstverk!


Välkommen att vandra in!

PERMANENTA INSTALLATIONER

”Jorden vi ärvde”, små hytter av Solveig Egeland

Dessa är byggda med material från platsen i skogen och vrakved från havet. "- Hur stort hus behöver vi för att kunna sitta på trappen och njuta av en kopp kaffe?

"Lamm", skulptur i brons av Kajsa Mattas

"Offerlamm", "dödens lammunge" eller en symbol för det tusenåriga betet som utförts av får på Kosteröarna…


"Landmärken" i järn och trä av Sanne Sihm, Kajsa Haglund,Johan Fremling, och Anders Rönnlund.

"En skulpturpark kan vara plats för mötet mellan människa, kultur och natur. Den kan rymma frågor om existens på ett filosofiskt plan såväl som det konkreta i upplevelsen av dofter, former, ljus och skugga. Vi vill att skulpturparken skall verka för dessa upplevelser, människor emellan, och vara en riktningsvisare för hur man kan se kultur och natur med samma ögon, precis som man måste söka nya perspektiv för att möta vår tids utmaningar kring samhällets ekologiska hållbarhet, men också för deras ursprung som kulturbygd sprungen ur jordbruk och fiske, deras nutid som boplats och besöksmål, samt deras framtid som samhälle."


Håkan Svennerstål, initiativtagare