Kosters Trädgårdar

Nu är det dags för ägarskifte!


Kosters Trädgårdar är en plats som vuxit fram under en 30 års period. Vi, Helena och Stefan köpte gården 1993 och har sedan dess målmedvetet byggt upp den till ett besöksmål (kommunens turistpris och kommunens miljöpris) och en renommerad restaurang (bl.a. ”Årets Hållbara krog”, omnämnd i White Guide mm). Vi har också varit en växtplats för många, främst unga människor. Genom åren är det hundratal som arbetat i trädgården och i restaurangen och som låtit sig inspireras och själva tagit viktiga steg i sina liv. Platsen har också gett näring till flera unga som lyckats hålla sig kvar på ön genom att hyra gäststugor bla. vår egen. De brinner för det hållbara samhället och ser att Kosteröarna, med sina tydliga gränser är en ypperlig plats att visa och studera hållbarhet i olika aspekter; odling, energi, socialt…


Vi har under dessa år arbetat hårt för att bygga upp verksamheten som idag består av en besöks- och produktionsträdgård, en restaurang och bageri, gårdsbutik och kursverksamhet (odling, permakultur, naturkännedom mm), musik, konstutställningar och i anslutning till våra marker finns en skulpturpark i våra beteshagar. 


KT har vuxit organiskt och är idag en verksamhet som inte längre passar som ett familjeföretag.


Vi känner att vi nu har gjort det vi mäktar med och har bestämt att genomföra ett ägarskifte av Kosters Trädgårdar. Med ägarskiftet önskar vi inget hellre än att denna plats fortsatt kan vara en smältdegel för lokalsamhällets utveckling. Vi vill själva vara kvar på ön. Stefan vill fortsätta med sin guideverksamhet och Helena vill lägga fokus på öarnas hållbarhet när det gäller matproduktion och lokal samhällsutveckling. Gärna i undervisningsform i nästa version av KT.


Vi önskar göra ett bra ägarskifte som gagnar platsen Kosters Trädgårdar och hela ön. Vi utforskar därför möjligheter kring hur denna plats kan fortsätta vara ett hjärta för utveckling av det samhälle vi vill se. Den skulle, förutom att drivas som som den turistverksamhet den redan är, också kunna fungera som en form av skola under lågsäsong. Platsen har också stora möjligheter att härbärgera flera entreprenörer som förstärker och förädlar Koster och Kosters Trädgårdar, såsom förädling av råvaror (dels de som odlas men även tång och ostron i samarbete med Nordic Seafarm och Ostrea), ekoglamping, ekoboende (hyresrätter), kulturevenemang, hållbar turism, mm.


Möjligheterna är många. Vi ser att hela platsen inklusive bostadshusen skulle kunna utgöra ett centrum för en bygdeutveckling och för öns ökade resiliens. Vi önskar själva ge nya förmågor ett spelrum och utveckla Kosters Trädgårdar i den riktning framtiden kräver.


Du som känner att detta är något för dig!

- hör av dig till Stefan (070 600 13 13) eller Helena (070 256 34 01)