Om trädgården

Om trädgårdenEn trädgård för matproduktion och upplevelser

Kosters Trädgårdar är en plats för odling, en plats att äta på, en plats att handla växter och nybakat bröd och en plats att uppleva konst och musik på. Vi gör det småskaligt, begripligt och ekologiskt. Du kan få idéer till ditt husbygge, din energiförsörjning eller recept på målarfärg som du i princip kan äta. Kort sagt en plats där vi vill ge dig inspiration till ett hållbart gott liv!


Med inspiration från Permakultur har vi planerat området på ca 8 hektar, som från början var ett gammalt fiskehemman. Den intensiva trädgårdsdelen är ungefär 1 hektar stort.


Plantuppdragningen

Redan i början på februari börjar frösådden i växthuset. Tomatplantor och tidiga sommarblommor som har en lång utvecklingsfas är de som sås först. Arbetet fortsätter med omskolning till större krukor och utplantering i växthusen och på friland. Att arbeta med plantuppdragningen är det bästa sättet att praktisera sina växtkunskaper och även förkovra sig.


Grönsaksodlingen

På kosters trädgårdar odlar vi grönsaker i ett bäddsystem där vi roterar grödorna med en 9 årig växtföljd. Vi täckodlar med hjälp av gräsklipp och halm för att minska ogrässpridning, bevara jordens fukt och för gödslingens skull. Arbetet med grönsaksodlingen innebär allt från sådd till skörd. Det är både ett pilligt jobb med sådder och ogräsrensning och ett fysiskt prov när det kommer till kantgrävning och höstens tånggödsling. Odlingsbäddarna förändras från år till år. Vi gillar att experimentera och influeras av goda idéer.


Skogsträdgård

Sedan länge finns en liten skogsträdgårdsdel på Kosters Trädgårdar. Att efterlikna det naturligt produktiva skogsbrynet är ett intressant sätt att samodla många arter på liten yta.


Små djur i en liten trädgård

Vi har får, höns, bin, grodor, katter och en hund. Var och en bidrar på sitt sätt i odlingssystemet eller verksamheten. Du kan läsa lite mer utförligt om det här.