Kooperativet

Kosters Trädgårdars

KooperativI norra Bohuslän ligger Kosteröarna i Sveriges första marina nationalpark och här har Kosters Trädgårdar byggts upp sen början på 90-talet som ett familjeföretag. Verksamheten har som helhet växt och 2015 startade Kosters Trädgårdars Kooperativ parallellt med det ursprungliga företaget, som ett sätt att göra fler delaktiga i trädgårdens restaurang- och bageriverksamhet.


Kooperativet har utgått från att ha varit en idé av att vi jobbar för något bra, att vi gör det ihop och att kunna påverka och skapa strukturen vi jobbar i tillsammans. Målet är att utveckla former för samarbete och kunna driva restaurangen självständigt och att medlemmar ska kunna komma och gå. De som varit anställa och som vill ta mer ansvar kan engagera sig, bli medlemmar och gå från anställd till att lära sig bli en entreprenör. Medlemmar som vill ta ett steg tillbaka kan också gå från medlem till att bli anställd.


Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva restaurang- och eventverksamhet inspirerat av permakultur. Verksamheten ska fungera som en plattform och katalysator för att skapa ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle. Föreningen värnar de kooperativa principerna, främjar kunskapsutbyte och ser betydelsen av medlemmarnas delaktighet i hela processen från tanke till handling.


Medlem deltar med egen arbetsinsats.


Vill du veta mer eller bli medlem kontakta

Anna Claesson 076-821 31 71 eller anna@kosterstradgardar.se