Arbete & Praktik

Arbeta, praktisera

eller bli lärlingVill du arbeta i restaurangen eller bageriet

Då tar du kontakt med Kosters Trädgårdars Kooperativ:

 Alice@kosterstradgardar.se 076-821 31 71


Vill du praktisera i trädgården (minst 4 veckor)

Kan du läsa mer här och kontakta Helena 070-256 34 01


Vill du gå lärlingsskap i trädgården (3 månader)

Vi på Kosters Trädgårdar kan med stor glädje erbjuda en permakulturutbildning i form av lärlingskap. Här kan du läsa mer. Här ansöker du om lärlingsplats.


For WWOOFers

please apply through the Swedish WWOOF site here.