Anlita oss!

Vi kan hjälpa dig med

trädgårdsdesign, anläggning, beskärning, föreläsningar, workshopsRÅDGIVNING i din trädgård

Vi kommer till dig och utgår från dina önskemål. Du får råd och handfasta tips om jord, odling och vad som lämpar sig för din tomt och trädgård.


TRÄDGÅRDSDESIGN som håller över åren

Vi hjälper dig gärna att planera din utemiljö så den fungerar…

för olika åldrar, för olika behov, över dagen, över året etc. Den kan vara lättskött och samtidigt ge inspiration. Det kan vara med material som ger god känsla och långt liv. Vårt designverktyg är Permakultur och vi utgår från just din plats förutsättningar och dina behov.


Vi kan sedan genomföra förslaget och erbjuda skötsel och underhåll!


Steg 1 Behovsanalys;

Vi träffas och går igenom förutsättningarna för platsen och dom ska utnyttja den.

Steg 2 Skiss;Vi gör ett detaljerat förslag i ord och bild.

Steg 3 Genomförande;Vi kan genomföra eller rekommendera

personer som kan hjälpa dig.

Steg 4 Skötsel, underhåll; om du bor inom rimligt avstånd…

Kostnader

Steg 1-2 har fast pris. Resten varierar med ambition, material och egen insats!


Vi ser till både helheten och detaljerna!


Håll också utkik över våra kurser i trädgårdsplanering!


Referenser

Kontakta gärna någon som fått vår hjälp;

Olle & Margot Ekström, Sydkoster 070-526 35 35

Renate & Lars Gustafsson, Strömstad 0256-616 52BESKÄRNING

Vi kan även beskära dina träd och buskar på ett professionellt vis. Vi är certifierade enligt Riksförbundet Svensk Trädgård.


FÖRELÄSNINGAR & WORKSHOPS

Kosters Trädgårdar

Vår idé. Hur vi började och utvecklades. Att vara entreprenörer på en liten plats som dessutom är turistmål och nationalpark.


Hylla Myllan

Om jorden, förutsättningen för allt. Hur du bygger upp den. Gör en fantastisk kompost. Vilka jordar passar till vilka växter? mm


Permakultur

Ett suveränt redskap att planera allt från den lilla täppan till stadsplanering… En inspirerande föreläsning som bygger på  20 års erfarenhet.


Skolgården

Skapa en plats för lust, lek och lärande. Lekredskap som man inte tröttnar på. Forma platser för lugna och aktiva lekar. Vi grundar planeringen på resultat från forskare som studerat barn och ungdomars uterum, social utveckling och hur vi lär.


Frågor och bokningar

Kontakta Stefan 070-600 13 13 eller Helena 070-256 34 01

Utan planering hade vi haft de små stegens tyranni…