Kosters Skulpturpark

Kosters Skulpturpark

 

En park under uppbyggnad och med flera syften

Tanken är att landskapsvård ska gå hand i hand med upplevelser i landskapet. Det blir inte bara tillfälliga och permanenta skulpturer utan även musik och ljusupplevelser utomhus. Ett nyckelord är deltagande. År från år kommer vi bjuda in konstnärer som gör synliga intryck. Några konstverk kanske skyddar dig för regn eller gör att du ser naturen på nytt sätt. Konstnärerna kommer också hålla workshops som du kan delta i.

 

 

UTSTÄLLNING 2017

 

"Garden of Stone" av Karl Chilcott

 

Stones

 

Tears of Eternity

with their own destinies.

Memories and

Messages.

 

They cannot die.

But live.

Not talk but speak.

 

We cannot look inside.

But destroy them.

Nor take away their weight.

But balance them.

 

Stones and Water.

The Eternal Game of Nature.

 

An Act of Art.

 

 

Karl Chilcott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"I periferin" av FIUYMI artist group

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖVRIGA INSTALLATIONER

 

 

”Jorden vi ärvde”, små hytter av Solveig Egeland. Dessa är byggda med material från platsen i skogen och vrakved från havet.

 

"Lamm", skulptur i brons av Kajsa Mattas

 

 

"En skulpturpark kan vara plats för mötet mellan människa, kultur och natur. Den kan rymma frågor om existens på ett filosofiskt plan såväl som det konkreta i upplevelsen av dofter, former, ljus och skugga. Vi vill att skulpturparken skall verka för dessa upplevelser, människor emellan, och vara en riktningsvisare för hur man kan se kultur och natur med samma ögon, precis som man måste söka nya perspektiv för att möta vår tids utmaningar kring samhällets ekologiska hållbarhet, men också för deras ursprung som kulturbygd sprungen ur jordbruk och fiske, deras nutid som boplats och besöksmål, samt deras framtid som samhälle."

Håkan Svennerstål, initiativtagare

 

 

Gå över någon av broarna från Kosters Trädgårdar och fortsätt vandra genom det röjda området till Bôlebacken. Du passerar ett antal olika ”rum”. Stora öppna eller smala, tätt omgivna av vackert slipade klippor. Detta ger en känsla av att naturen i sig också är ett konstverk!

 

Välkommen att vandra in!