Kosters Skulpturpark

Copyright © Kosters Trädgårdar, 452 05 Sydkoster, info@kosterstradgardar.se, 0526-205 88

Kosters Skulpturpark

 

En park under uppbyggnad och med flera syften

Tanken är att landskapsvård ska gå hand i hand med upplevelser i landskapet. Det blir inte bara tillfälliga och permanenta skulpturer utan även musik och ljusupplevelser utomhus. Ett nyckelord är deltagande. År från år kommer vi bjuda in konstnärer som gör synliga intryck. Några konstverk kanske skyddar dig för regn eller gör att du ser naturen på nytt sätt. Konstnärerna kommer också hålla workshops som du kan delta i.

 

Anmäl dig gärna som medlem, så blir du inbjuden till speciella händelser varje år!

Kontakta Peggie Ulle på 070 548 47 00

 

2015 Invigde vi ”Jorden vi ärvde”, små hytter av Solveig Egeland. Dessa är byggda med material från platsen i skogen och vrakved från havet.

 

En skulpturpark kan vara plats för mötet mellan människa, kultur och natur. Den kan rymma frågor om existens på ett filosofiskt plan såväl som det konkreta i upplevelsen av dofter, former, ljus och skugga. Vi vill att skulpturparken skall verka för dessa upplevelser, människor emellan, och vara en riktningsvisare för hur man kan se kultur och natur med samma ögon, precis som man måste söka nya perspektiv för att möta vår tids utmaningar kring samhällets ekologiska hållbarhet, men också för deras ursprung som kulturbygd sprungen ur jordbruk och fiske, deras nutid som boplats och besöksmål, samt deras framtid som samhälle.

Håkan Svennerstål, initiativtagare

 

Gå över någon av broarna från Kosters Trädgårdar och fortsätt vandra genom det röjda området till Bôlebacken. Du passerar ett antal olika ”rum”. Stora öppna eller smala, tätt omgivna av vackert slipade klippor.

 

Området i sin helhet är ca 1,5 km långt och ca 70 m brett, och går från Kosters Trädgårdar i Långegärde till Breviks hamn på Sydkoster.

Kosters Skulpturpark har också en egen hemsida du kan se på här.