Erik Johansson

Copyright © Kosters Trädgårdar, 452 05 Sydkoster, info@kosterstradgardar.se, 0526-205 88

Erik

"Gör det du är bra på, det världen behöver, det du gillar att göra och det världen betalar för"

 

 

De tankarna tycker jag är bra att ha med sig när jag gör mina val. Min drivkraft utgår från att om vi ska jobba för en bättre värld måste vi kunna starta och driva företag tillsammans.

 

Kosters Trädgårdars Kooperativ hyr och driver idag restaurangen som befinner sig mitt i Kosters Trädgårdar, i Kosterhavets nationalpark. Livet i skärgården utanför och i jorden hos oss är en grundförutsättning för att vi ska kunna leva och göra det vi gör. Naturtillgångarna är vare sig vi räknar på det eller inte med i våra företags tillgångar och en livsförutsättning. Jag bor på min segelbåt under sommaren och har under årens lopp fått förmånen att lära känna Koster efter stressiga dagar på jobbet. Det har öppnat upp sig en helt ny värld under ytan. Havet är en fantastisk plats och för en ekonom tar det tid att förstå hur allt hänger ihop. Hur tillexempel ålgräsängarna är en oerhört viktig barnkammare åt djurlivet.

 

Mitt engagemang i JAK medlemsbank kompletterade på ett bra sätt mina ekonomistudier i Lund. Att som företagare inse värdet av vad vi har omkring oss och att ekonomin kan inte vara frikopplad de ekologiska systemen är viktigt för att inte dessa ekosystem ska gå i konkurs. Idag tar vi gemensamt ut för mycket av jordens resurser och på så sätt lånar vi av kommande generationer. Vi ser hur jordar eroderar och hur haven inte fiskas hållbart. Men jag ställer mitt hopp till att om vi hittar strukturer för att jobba tillsammans och ta gemensamt ansvar, även på arbetsplatsen så kan vi förändra.

 

När jag står i restaurangen och serverar mat och dryck får jag massor av energi av att veta att när vi säljer något så bidrar vi samtidigt till att att värna om kunskap och hantverk, att bygga jord, att vi inte tar mer av vad jorden eller havet kan ge. Vi köper gärna av dem som odlar nära oss eller av andra som odlar hållbart, vi använder oss av leverantörer och banker som tar ansvar. Vi lär oss hela tiden att bli bättre, hur vi ska skapa inkluderande arbetsliv där vi ser efter och hjälper varandra att växa som människor.

 

Vi har mött många utmaningar längs vägen och det blir inte alltid rätt men vi måste våga och hålla fast vid hoppet. Jag tror att vi är något på spåren, en hållbar generationsväxling på Kosters Trädgårdar där vi kan ta vid vad andra byggt upp.

 

Kontakta gärna mig om du vill veta mer om resan vi gjort i restaurangen och kooperativt förtagande.

 

0730-32 35 23 eller mail