Arbete & Praktik

Copyright © Kosters Trädgårdar, 452 05 Sydkoster, info@kosterstradgardar.se, 0526-205 88

Arbeta, praktisera

eller bli lärling

 

 

Vill du arbeta i restaurangen eller bageriet

Då tar du kontakt med Kosters Trädgårdars Kooperativ:

Erik Johansson 073-032 35 23

 

Vill du praktisera i trädgården (minst 4 veckor)

Kan du läsa mer här och kontakta Helena 070-256 34 01

 

Vill du gå lärlingsskap i trädgården (3 månader)

Vi på Kosters Trädgårdar kan med stor glädje erbjuda en permakulturutbildning i form av lärlingskap. Här kan du läsa mer. Här ansöker du om lärlingsplats.

 

For WWOOFers

please apply through the Swedish WWOOF site here.